+1

Dağınımlı Elektronik Parti Hibrit bir Teknoloji ile Kurulabilir


(Not: Aslında yukarıdaki başlık ”Dağınımlı Elektronik Parti Yalnızca Blockchain Teknolojisi ile kurulabilir mi?” olmalıydı, çünkü sorunun yanıtından emin değilim. Ancak, Adhocracy’nin esas olarak öneri tartışma, geliştirme ve oylama sistemi olması ve amacımızın Adhocracy’nin amaçlanan e-parti için uygunluğunu sınamak olmasından dolayı buradaki paylaşımların soru değil kesin yargı içeren bir dille yazılıp tartışmaya açılması yararlı olacaktır).

Blockchain kısaca dağıtık (özeksiz) bilgisayar ağı üzerinde işleyen ardışık veritabanı (“blockchain is a cryptographically-enforced, global, trustless, decentralized or distributed, sequential database”) olarak tanımlanabilir. Veri güvenliği ve kimlik doğrulama için aracı bir yetkiliye veya merkezi bir sunucuya gereksinim duymaması ve bir kere kurulduktan sonra keyfi olarak isleyişine ve veritabanında saklanan bilgilere müdahale edilememesinden ötürü yaygın ve katılımcı bir elektronik siyasi parti uygulaması için ideal bir araçtır. Ancak, esasen sanal (kriptografik) para amacıyla tasarlanmış bir teknoloji olmasından ve ardışık mimarisinden ötürü büyük miktarda veri saklamak ve iletmek için uygun değildir. Örneğin, twitter benzeri bir iletişim ortamını yalnızca blockchain teknolojisi ile kurmak olanaklı değildir. Bundan dolayı bir twitter klonu olan “twister”, blockchain artı BitTorrent birlikte kullanılarak hibrit bir uygulama olarak gerçekleştirilmiştir.

“twister is the fully decentralized P2P microblogging platform leveraging from the free software implementations of Bitcoin and BitTorrent protocols” bkz.: http://twister.net.co/

Buradaki öneri Dağılımlı Elektronik Parti çalışmamızın da benzer şekilde hibrit/melez bir mimari yapı üzerine kurulmasıdır.

Neden twitter benzeri bir mecraya gereksinim duyuyoruz?

Adhocracy yalnızca ortak öneri/teklif geliştirme ve karar alma süreçlerini desteklemektedir. Elektronik ve tabana yayılmış siyasi bir parti ise yaygın bir katılımla fikir üretimini ve paylaşımını desteklemelidir. Ancak böyle bir otamda (“fikir tarlası”) doğan teklifler geniş kitlelerin görüşlerini temsil edebilir. Bu da üyeler arasında iletişimi güdüleyen ve destekleyen bir araçla olanaklıdır. Bunun yaygin ve başarılı örneği bir mikro blog olarak nitelendirebileceğimiz twitter’dir. Özetlersek, teklif oylama aşamasından önce ortak fikir geliştirme, beyin fırtınası ve bunu destekleyen iletişim araçlarına gereksinim duyulacaktır. Fikir paylaşımını ve ortak üretimini destekleyebilecek bir başka araç da ülkemizde çok sevilen bir uygulama olan e-sözlüklerdir. Kurulacak sistem blockchain’in merkezi olmayan güvenlikli yapısı dışında twitter ve sözlük gibi araçları da desteklemelidir. Yanitlanmayi bekleyen soru blockchain ile bütün bunların yapılması olanaksız ise nasıl bir hibrit çözüm bulunabileceğidir.

Blockchain ile ilgili yanıtlanması gereken diğer sorular:

 • Kullanıcı kimlik bilgilerinin doğrulanması (her gerçek kişinin yalnızca tek bir kullanıcı kimliği olmasının garanti edilmesi).
 • Gereken durumlarda gizli oy ve acık sayım güvenliğinin garanti edilmesi.

Diskussionen

Bisher wurden keine Argumente hinzugefügt.
 1. Sie können einen Vorschlag unterstützen oder ablehnen.

 2. Und ihn in Ihre Beobachtungsliste aufnehmen.

 3. Informationen über den Vorschlag einsehen...

 4. ...Schlagworte für diesen Vorschlag hinzufügen...

 5. ...oder den Vorschlag mit anderen per Facebook, Google+ oder Twitter teilen.

 6. Kommentare können Sie nicht nur bewerten...

 7. ...sondern auch dazu verfasste Antworten einsehen...

 8. ...selbst eine Antwort zu einem Argument schreiben...

 9. ... und neue Argumente einbringen.

 10. Oder aktiv den Vorschlag mitgestalten und Alternativen einbringen.